förbindelseorgan

Med förbindelseorgan avses avtalsländernas myndigheter och inrättningar som ska bistå varandra och förse varandra med den information som behövs för tillämpningen av överenskommelserna om social trygghet. I Finland kan både Pensionsskyddscentralen och FPA vara förbindelseorgan.

Tillbaka till ordlistan