Your Europe – väyläsi EU:n sisämarkkinoille

Tavaroiden, palvelujen, pääoman ja ihmisten vapaa liikkuvuus on Euroopan unionin keskeinen periaate. Tästä huolimatta monet Euroopan kansalaiset ja yritykset eivät ole tietoisia oikeuksistaan EU:n sisämarkkinoilla, puhumattakaan siitä, miten niitä voi käyttää toisessa EU-maassa.

Vuonna 2018 EU antoi asetuksen yhtenäisen digitaalisen palveluväylän perustamisesta. Verkossa olevan tiedon ja neuvojen tavoitteena on helpottaa kansalaisten ja yritysten toimimista toisessa EU-maassa.

Nyt Euroopan komissio ja kansalliset viranomaiset ovat kehittämässä palvelua, joka sisältää satoja luotettavia verkkosivustoja ja palveluja. Ne ovat kaikki käytettävissä yhdestä paikasta, Your Europe-verkkoportaalista. Myös Työeläke.fi on osa Your Europe -verkostoa.

Your Europe

EU:n digitaalinen muutos: Nykytilanne ja seuraavat vaiheet

Aitojen digitaalisten sisämarkkinoiden tukemiseksi Euroopan komissio sekä kansalliset ja paikalliset viranomaiset tekevät yhteistyötä päivittäessään tietojaan ja digitalisoidessaan palvelujaan.

Tähän asti toteutettua:

  • Your Europe -verkkoportaali tarjoaa nyt EU:n kansalaisille käytännön tietoja koskien oikeuksia ja julkista hallintoa.
  • Tukipalvelu, joka auttaa käyttäjiä löytämään tärkeimmät EU:n tai kansalliset palvelut henkilökohtaista neuvontaa varten.
  • Käyttäjäpalautetoiminto, jolla voit raportoida ongelmista tai esteistä, joihin olet törmännyt käyttäessäsi portaalia tai muiden EU:n tai kansallisten viranomaisten tarjoamia verkkopalveluja. Palaute auttaa kehittämään palvelujen laatua.

Vuoteen 2023 mennessä Your Europe tarjoaa:

  • Pääsyn 21 digitaaliseen palveluun kaikissa EU-maissa: Tärkeimmät hallinnolliset prosessit eri EU-maissa ovat saatavilla verkossa selkeillä käyttöohjeilla.
  • Rajat ylittävät digitaaliset julkiset palvelut: Käyttäjien on päästävä helposti julkisiin palveluihin, joita he saattavat tarvita toisessa EU-maassa.
  • Yhden kerran -periaate: Käyttäjien tarvitsee toimittaa asiakirjat tai tiedot (esim. tutkintotodistus tai kaupparekisteriote) vain kerran. Dokumentteja ei tarvitse toimittaa uudelleen toiselle EU-viranomaiselle. Rajat ylittävä tietojenvaihto tarkoittaa, että asiakirjoja ja tietoja voidaan jakaa viranomaisten kesken eri EU-maissa.

Mikäli sinulla on kysymyksiä oman maasi julkisista sähköisistä palveluista, ota yhteyttä: Mervi Kylmänen-Paakki, erityisasiantuntija, Suomen SDG-koordinaatiotiimi, KEHA-keskus, sdg.finland(at)ely-keskus.fi

Lisää ajankohtaisia