Korduma kippuvad küsimused

Töötan nädala kaupa vaheldumisi Eestis ja Soomes. Kas saan oma pensionivara koguda mõlemal maal korraga?

Euroopa Liidu seaduste järgi saad olla kindlustatud ainult ühes riigis korraga, tavaliselt seal, kus püsivalt elad. Pensioni kogutakse vaid ühes riigis ja sotsiaalhüvesid (nt haiguspäevade raha) saad selle riigi seaduste järgi, kus makstakse maksud.

Töötan Soomes, aga tööandja on Eesti ettevõte. Kuhu tuleb minu maksud maksta?

Kui töötad püsivalt Soomes, ei ole vahet, kas Sul on Eesti või Soome tööandja, Sind tuleb kindlustada Soomes. Kui aga töötad Soomes ajutiselt, võid olla ka nn lähetatud töötaja ning sel juhul peab tööandja sotsiaalmaksud tasuma Eestisse.

Olen Eestist Soome lähetatud töötaja. Kas ma hakkan saama Soome pensioni?

Sinu pensionivara koguneb siiski Eestis, sest oled kindlustatud seal. Seetõttu hakkad saama Eesti pensioni.

Mis on tõend A1?

Tõend A1 näitab, mis riigi sotsiaalkaitse alla Sa välismaal töötades kuulud. Kui oled Eestist lähetatud töötaja, peab tõendi A1 Sulle Sotsiaalkindlustusametist taotlema tööandja. Kui Sul on tööandjaid mitmes riigis, pead tõendi taotlema ise elukohariigi vastavast ametiasutusest.

Kas pensioni koguneb kogu minu palgast Soomes?

Juhul, kui kuulud Soome sotsiaalkaitse alla, saad Soome pensioni kõikidest töökohtadest, ja selle miinimumpalk on vähemalt 68,57 eurot kuus (2024. aastal). Sel juhul algab pensioni arvestamine esimesest tööpäevast. Kui sulle palk makstakse mustalt, siis sa pensioni ei saa. Vaata lähemalt aadressilt www.tyoelake.fi.

Kuidas ma tean, kas tööandja on maksnud minu eest sotsiaalmakse?

Kui tahad teada, kui palju pensioni on sulle Soomes kogunenud, telli pensioniväljavõte Eläkekeskusest. Kui elad Soomes ja sul on e-pangakonto, võid tellida väljavõtte aadressilt www.tyoelake.fi, telefoni teel +358 29 411 2110 või broneerida aja meie klienditeenindusse www.etk.fi/yhteystiedot.

Minu tööandja ei ole minu pensionimakseid üle kandnud. Mida ma peaksin tegema?

Lisainfo saamiseks võta kontakti Eläkekeskusega tel. +358 29 411 2110.

Töötasin kuus aastat Soomes sealse tööandja juures. Millal ma saan pensioni?

Kontrolli oma pensioniiga työeläke.fi esileheküljel oleva arvestiga. Sul tarvitseb teha ainult üks taotlus vastavale ametile Soomes või Eestis.

Kas minu kodakondsus või elukohariik mõjutab minu pensionikalkulatsiooni?

Ei mõjuta. Kui sa näiteks oled välja teeninud Soome pensioni, siis makstakse see sulle kodakondsusest või elukohariigist olenemata.

Elan ja töötan Soomes. Minu töövõime on nüüd haiguse tõttu vähenenud, kas ma võin saada töövõimetuspensioni Soomest? Aga Eestist?

Võid taotleda töövõimetuspensioni Soomest. Töövõimetuspensioni taotlemine on seotud haiguspäevarahaga. Täpsemat infot haiguspäevaraha kohta saad Kelast. Kui soovid taotleda ka Eesti töövõimetoetust, taotle seda sama taotlusega kui Soome töövõimetuspensioni.

Elan Soomes ja saan siin töötu päevaraha. Kas Eestist makstav vanaduspension mõjutab minu töötu päevaraha?

Eesti vanaduspension võib mõjutada Soomest makstavat töötu päevaraha. Selgita see välja, selleks pöördu selle ameti poole, kes sulle töötu päevaraha maksab.

Olen vanaduspensioni eas ja olen töötanud nii Soomes kui Eestis. Praegu elan Soomes. Kas ma pean sõitma Eestisse vanaduspensioni taotlema?

Kui sa elad Soomes, anna vanaduspensioni taotlus sisse Soomes oma tööpensioniametisse, Kelasse või Eläketurvakeskusesse. Eläketurvakeskus saadab sinu taotluse edasi Eestisse.

Olen töötanud Soomes juba hulk aastaid. Minu töösuhe lõppes ja ma kolin tagasi Eestisse. Kas ma saan minule kogunenud pensioni endaga kaasa, kui lahkun Soomest?

Sa ei saa sulle kogunenud pensioni endaga kaasa Soomest teise riiki elama asumisel. Soomes kogunenud pension makstakse sulle vanaduspensionina või töövõimetuspensionina, kui haigestud enne vanaduspensioniiga. Võimalike surmajuhtumite korral makstakse kogunenud pension perepensionina lesele ja/või lastele.

Elan Soomes ja saan pensioni Eestist ja Soomest. Kas Soome tööpensioni suurus muutub, kui asun elama Eestisse?

Ei muutu. Saad Soome tööpensioni samas suuruses olenemata sellest, mis riigis elad. Rahvapensioni osas saad infot Kelast.

Olen töötanud nii Soomes kui Eestis. Mul on 3 last, keda ma olen kaua kodus hoidnud. Kas lastehoiuaeg alandab minu vanaduspensioniiga Soomes?

Lastehoiuaeg ei alanda sinu vanaduspensioniiga Soomes. Vanaduspensioniiga määratakse sünniaasta järgi.