Ruotsi jatkaa takuueläkkeen maksua Suomeen 30.9.2022 asti

Ruotsin eduskunta on päättänyt jatkaa asumisperusteisen takuueläkkeen (garantipension) maksua EU- ja ETA-maihin sekä Sveitsiin ja Isoon-Britanniaan ainakin vielä 30.9.2022 asti.

EU-tuomioistuin teki joulukuussa 2017 päätöksen, jonka mukaan Ruotsin takuueläke luokitellaan sellaiseksi vähimmäisetuudeksi, jota voidaan maksaa vain Ruotsissa asuville henkilöille.

Takuueläkettä on kuitenkin maksettu Ruotsista EU- ja ETA-maissa sekä Sveitsissä ja Isossa-Britanniassa asuville henkilöille väliaikaislain perusteella vuosina 2019–2021. Ruotsin eduskunta päätti pidentää väliaikaislain voimassaoloa. Takuueläkkeiden maksu jatkuu EU- ja ETA-maihin sekä Sveitsiin ja Isoon-Britanniaan 30.9.2022 asti.

Jos asut Suomessa ja saat jo takuueläkettä Ruotsista, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Takuueläkkeen maksu jatkuu 1.1.2022–30.9.2022 ajan kuten tähänkin asti.

Vielä ei ole tietoa, maksetaanko Ruotsin takuueläkettä ulkomaille enää syyskuun 2022 jälkeen.

Lisää ajankohtaisia