Sök dig till yrkesinriktad rehabilitering, om din arbetsförmåga försämras