Efterlevandepension och barnpension ger ekonomisk trygghet när en familjeförsörjare har dött