personlig pensionsålder

Inom den offentliga sektorn kan anställda ha en personlig pensionsålder mellan 63 och 65 års ålder, om deras anställning har börjat före år 1993 och fortgår utan avbrott till pensionsfallet.

Det lönar sig att arbeta ända till sin personliga pensionsålder, eftersom den ålderspension som man tjänat in inom den offentliga sektorn före år 1995 betalas till ett högre belopp än om man går i pension redan vid den allmänna pensionsåldern, om denna är lägre.

Tillbaka till ordlistan