pensionskassa

En pensionskassa är en försäkringskassa som kan grundas av en arbetsgivare, en koncern eller arbetsgivare eller företagare inom en bransch. I pensionskassan försäkras pensionsskyddet för delägarnas anställda eller företagare som själva är delägare.

Tillbaka till ordlistan