pensionsålder

Med pensionsålder avses i allmänhet den nedre åldersgränsen för ålderspension, dvs. den ålder då en person kan börja få ålderspension.

Inom arbetspensionssystemet påverkas pensionsåldern av födelseåret.

Läs mer om pensionsålder och ta reda på din pensionsålder

Tillbaka till ordlistan