målsatt pensionsålder

Den ålder då man beräknas s.a.s. få hela sin intjänade pension. Vid den målsatta pensionsåldern har uppskovsförhöjningen kompenserat för den minskning av pensionen som livslängdskoefficienten medfört.

Tillbaka till ordlistan