livslängdskoefficient

Livslängdskoefficienten används när pensionen börjar, alltså i det skedet när din pension beräknas. Livslängdskoefficienten minskar på månadspensionerna enligt hur den genomsnittliga livslängden fortsätter öka.

Livslängdskoefficienten tillämpas på ålderspension och på den intjänade pensionen i invalidpension (inte pensionsdelen för återstående tid).

Avsikten med livslängdskoefficienten är att hålla pensionskostnaderna i styr trots att livslängden ökar och sporra till fortsatt arbete.

Läs mer om livslängdskoefficient

Tillbaka till ordlistan