livslängdskoefficient

En koefficient med vilken nya pensioner anpassas till förändringen i den förväntade livslängden. Livslängdskoefficienten tillämpas på ålderspension och på den intjänade pensionen i invalidpension (inte pensionsdelen för återstående tid).

Avsikten med livslängdskoefficienten är att hålla pensionskostnaderna i styr trots att livslängden ökar och sporra till fortsatt arbete.

Tillbaka till ordlistan