uppskovsförhöjning

Om du inte tar ut ålderspension genast vid den lägsta pensionsåldern, höjs din intjänade pension. Uppskovsförhöjningen är 0,4 procent för varje månad med vilken du skjuter upp pensioneringen, 4,8 procent om året.

Läs mer om uppskovsförhöjning

Tillbaka till ordlistan