kalkylerad invalidpension

Beloppet av den arbetspension som en person skulle få om hen blev arbetsoförmögen.

Den kalkylerade invalidpensionen kan användas som grund vid beräkning av efterlevandepension eller rehabiliteringspenning.

Tillbaka till ordlistan