intyg över bosättningsperioder

Ett intyg som bestyrker de perioder då en person har omfattats av socialförsäkringen i ett visst land. I fråga om Finland är det ett intyg genom vilket FPA bestyrker de perioder då en person har omfattats av socialförsäkringen i Finland.

Tillbaka till ordlistan