intyg om tillämplig lagstiftning

En arbetstagare som sänds ut för att arbeta i ett EU- eller EES-land Schweiz eller ett land med vilket Finland har en överenskommelse om social trygghet behöver ett intyg om tillämplig lagstiftning, dvs. ett utsändningsintyg för arbetstagare för att han eller hon ska tjäna in pension i Finland (A1-intyg inom EU/EES-området, Schweiz och Storbritannien). Intyget utfärdas av Pensionsskyddscentralen på ansökan.

Tillbaka till ordlistan