överenskommelse om social trygghet

En överenskommelse om social trygghet är ett avtal mellan stater om att reglera den sociala tryggheten för personer som rör sig mellan staterna i fråga. I allmänhet garanterar en överenskommelse om social trygghet att pension betalas från det ena landet till det andra.

Finland har en överenskommelse om social trygghet med Australien, Chile, Förenta staterna, Indien, Israel, Japan, Kanada, Kina, Quebec och Sydkorea. Den sociala tryggheten för personer som rör sig mellan EU- och EES-länderna och Schweiz regleras i EU-bestämmelserna om social trygghet. Den sociala tryggheten för personer som rör sig mellan EU- och EES-länderna och Storbritannien regleras i utträdesavtalet och handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien.

Tillbaka till ordlistan