garantipension

Garantipensionen förbättrar de pensionstagares ställning som har de minsta pensionerna. Om pensionstagarens pensionsinkomster inte når upp till en viss gräns, kan pensionstagaren beviljas garantipension. Den beviljas och betalas av FPA.

Övriga pensionsinkomster, också utländska, dras till hundra procent av från garantipensionens fulla belopp. Den som endast får delinvalidpension (partiell sjukpension) eller familjepension kan inte få garantipension.

Tillbaka till ordlistan