försäkringsdomstolen

Högsta besvärsinstans i pensionsärenden. Beslut som besvärsnämnden för arbetspensionsärenden har utfärdat kan överklagas hos försäkringsdomstolen. I försäkringsdomstolens beslut går det i allmänhet inte att söka ändring.

Tillbaka till ordlistan