förmånslåtare

En person som har tjänat in arbetspension och efter vilken det betalas familjepension eller begravningsbidrag till personens förmånstagare. En avliden äkta make är förmånslåtare till den efterlevande maken. Den efterlevande maken har rätt till familjepension, dvs. efterlevandepension. En avliden mor eller far är ett minderårigt barns förmånslåtare.

Tillbaka till ordlistan