förmånsgrundande inkomst

Förmånsgrundande inkomst är inkomst som räknas utifrån socialförsäkringsförmåner som personen fått och som ger rätt till pension. Den förmånsgrundande inkomsten som ligger till grund för pension räknas så att den dagsinkomst som förmånen baserat sig på multipliceras med antalet dagar för vilka förmånen har betalats. Den förmånsgrundande inkomsten fastställs separat för varje år.

Tillbaka till ordlistan