bosättningsbaserad pension

För att få bosättningsbaserad pension behöver man inte ha arbetat, utan pensionen kan beviljas på basis av bosättning i landet. De som har bott i Finland minst 3 år efter fyllda 16 års ålder kan få bosättningsbaserad pension från Folkpensionsanstalten, om deras övriga pensioner och andra ersättningar inte överstiger en viss gräns.

Utländsk bosättningsbaserad pension kan man endast få från de nordiska länderna, Nederländerna, Kanada, Australien och Israel.

Tillbaka till ordlistan