arbetshälsoverksamhet

Arbetshälsoverksamhet är tjänster som pensionsanstalterna erbjuder sina företagskunder. Den främjar personalens arbetshälsa och förebygger risken för arbetsoförmåga. Tjänsterna kan gå ut på konsulthjälp, utbildning, utredningar och kartläggningar samt stöd för att sätta in och följa upp olika åtgärder.

Tillbaka till ordlistan