Kas saate pensioni Eestist? Saatke elusolekutõend Eestisse hiljemalt 1. märtsiks 2023

Soomes elavad, Eesti pensioni saavad isikud peavad igal aastal esitama elusolekutõendi Eesti Sotsiaalkindlustusametile (SKA). Elusolekutõend tuleb Sotsiaalkindlustusametile esitada täidetuna ja ametiasutuse allkirja ning templiga hiljemalt 1. märtsiks.

Elusolekutõendit küsitakse igal aastal, et SKA saaks pensionäri elukohaaadressi kehtivad andmed ja oleks tagatud, et pensioni ei maksta kogemata välja juba surnud pensionärile.

Isiku enda allkirjast ei piisa tõendi andmete kinnitamiseks. SKA on teatanud, et isikul on võimalik elusolekut tõendada ka isiklikult Skype’i videokõne teel, helistades Skype’i otsingus kontaktile nimega Elusolekutõend, E–N 9.00–16.30, R 9.00–13.00. Videokõne peab tegema pensionisaaja isiklikult. Videokõne ajal tuleb isikut tõendada ametliku isikut tõendava dokumendiga.

Elusolekutõendi tähtajaks esitamata jätmisel peatatakse Eestist pensioni maksmine alates 1. aprillist.

Vajaduse korral saab lisainfot küsida Soome Pensionikeskuse klienditeenindusest telefoni teel või veebis aadressil Suomi.fi. Juhime tähelepanu, et Soome Pensionikindlustuskeskusel (Eläketurvakeskus) puudub klienditeeninduspunkt ja seetõttu puudub ka võimalus pensionisaaja elusolekut tõendada.

Rohkem uudiseid