Työeläkkeiden keskeiset muutokset vuonna 2024

Eläkeiän nousu jatkuu. Työeläkkeisiin on tulossa yli viiden prosentin korotus. Elinaikakerroin pienentää alkavia eläkkeitä vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Uusi ikäluokka saavuttaa vanhuuseläkeikänsä

Alin vanhuuseläkeikä nousee jälleen kolmella kuukaudella uudella ikäluokalla. Vuonna 1960 syntyneillä alin eläkeikä on 64 vuotta ja 6 kuukautta.

Esimerkiksi: Tammikuussa 1960 syntynyt voi jäädä vanhuuseläkkeelle aikaisintaan alimmassa eläkeiässään alkaen 1.8.2024.

Tietoa vanhuuseläkkeestä ja eläkeiästä (Työeläke.fi)

Työeläkkeisiin tulossa yli viiden prosentin korotus

Työeläkeindeksi korottaa ensi vuonna maksussa olevia työeläkkeitä noin 5,7 prosenttia. Korotus tulee kaikkiin työeläkkeisiin eli vanhuuseläkkeeseen, osittaiseen vanhuuseläkkeeseen, työkyvyttömyyseläkkeeseen ja kuntoutustukeen, perhe-eläkkeeseen (lesken- ja lapseneläke), työuraeläkkeeseen ja ammatillisen kuntouksen kuntoutusrahaan.

Esimerkiksi, jos henkilön työeläke on 1 750 €/kk vuonna 2023, tammikuusta 2024 alkaen maksettavan eläkkeen suuruus on 1 849,25 €/kk.

Myös kertyvää työeläkettä tarkistetaan palkkakertoimella. Se korottaa eläkkeelle siirtyvän henkilön työuran aikaiset ansiot eläkkeen alkamisvuoden tasolle. Vuonna 2024 korotus on noin 5,1 %.

Indeksit eläkkeissä (Työeläke.fi)

Elinaikakerroin pienentää alkavia eläkkeitä vähemmän kuin edellisenä vuonna

Eläkkeen alkaessa karttunut eläke kerrotaan elinaikakertoimella. Elinaikakerroin vuodelle 2024 on 0,94692. Nyt vahvistettu elinaikakerroin pienentää vuonna 1962 syntyneiden vuonna 2024 tai sen jälkeen alkavia työeläkelain mukaisia vanhuuseläkkeitä 5,3 prosenttia. Eläkettä pienentävää vaikutusta voi tasata jatkamalla työssä pidempään ja lykkäämällä eläkkeen maksuun ottamista.

Lisäksi nyt vahvistettu elinaikakerroin pienentää

  • vuonna 2024 alkavia 1963 syntyneiden osittaisia varhennettuja vanhuuseläkkeitä
  • vuonna 2024 alkavia vuonna 1962 tai myöhemmin syntyneiden työkyvyttömyyseläkkeiden ansaittuja osia
  • vuonna 2024 alkavia 1962 tai myöhemmin syntyneiden edunjättäjien perhe-eläkkeitä, joissa edunjättäjä ei vielä ollut eläkkeellä.

Vuodelle 2024 vahvistettu elinaikakerroin pienentää eläkettä 0,3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Muutos johtuu siitä, että 62-vuotiaiden jäljellä olevan elinajanodote laski nyt kolmatta vuotta peräkkäin.

Elinaikakerroin (Työeläke.fi)

Työeläkeotteen postitussykliä muutetaan

Työeläkeote postitetaan vastaisuudessa kolmen vuoden kuluttua siitä, kun henkilö on sen edellisen kerran postitse saanut tai on sen sähköisesti verkkopalvelussa katsonut. Aiemmin työeläkeotteet on postitettu syntymäkuukauden mukaan kolmen vuoden välein. Vastaisuudessakin työeläkeotta postitetaan tiiviimmällä, vuosittaisella, tahdilla muutama vuosi ennen eläkeikää, ellei otetta ole verkkopalvelussa käynyt katsomassa. Muutos koskettaa yksityisellä sektorilla työskenteleviä työntekijöitä sekä yrittäjiä.

Sähköisen työeläkeotteen voi katsoa sekä sen voi valita itselleen ensisijaiseksi toimitustavaksi oman työeläkelaitoksen asiointipalvelusta. Työeläke.fi-palvelun kirjautumislinkki ohjaa sinut oman työeläkelaitoksesi palveluun.

Kirjaudu katsomaan työeläkeotteesi

Työeläkeote (Työeläke.fi)

Lisää ajankohtaisia