Ajankohtaista Ruotsin eläkkeissä vuonna 2024

Ruotsin lakisääteisiä eläkkeitä korotetaan ja eläkeikä nousee. Eläkeotteet lähtevät postiin jälleen vuoden alussa. Kokosimme ajankohtaiset asiat Ruotsin eläkkeistä henkilöille, jotka saavat tai tulevat saamaan eläkettä Ruotsista.

Muutoksia Ruotsin eläkkeiden määrissä

Ruotsin lakisääteisiä maksussa olevia eläkkeitä korotetaan vuoden 2024 alusta. Korotuksen määrä riippuu siitä, mitä eläkettä maasta saa. Ruotsin ansainta- ja lisäeläkettä (inkomst- och tilläggspension) korotetaan 1 prosentilla.

Rahastoeläkkeen (premiepension) arvo vaihtelee valittujen rahastojen sekä rahastomarkkinatilanteen mukaan.

Asumiseen perustuvaa takuueläkettä (garantipension) ei makseta enää vuoden 2023 alusta alkaen Ruotsin ulkopuolella asuville.

Pensionsmyndighetenin tiedote: Ruotsin eläkkeiden määrät vuonna 2024 (ruotsiksi)

Ruotsin vanhuuseläkeikä nousee

Ruotsin vanhuuseläkeikä on ollut nousussa vuodesta 2020 alkaen. Vuonna 2023 ansioperusteisen vanhuuseläkkeen (inkomstpension) eli työeläkkeen alin eläkeikä nousi 62 vuodesta 63 vuoteen. Eläkeikä on määritelty siten, että vuosina 1961 ja 1962 syntyneiden alin eläkeikä on 63 vuotta ja vuosina 1963 ja 1964 syntyneiden 64 vuotta. Tämän jälkeen eläkeikä sidotaan Ruotsin keskimääräiseen eliniän odotteeseen.

Jos saa Ruotsista sairauskorvausta (sjukersättning) eli Suomen työkyvyttömyyseläkettä vastaavaa etuutta, maksetaan sitä siihen saakka, kunnes täyttää oman ikäluokkansa vanhuuseläkeiän. Vanhuuseläkeikä on vuonna 1957 ja sitä ennen syntyneillä 65 vuotta, vuosina 1958 ja 1959 syntyneillä 66 vuotta ja vuonna 1960 tai myöhemmin syntyneillä 67 vuotta.

Ruotsin sairaskorvaus ei muutu automaattisesti vanhuuseläkkeeksi, vaan vanhuuseläkettä on aina erikseen haettava. Vanhuuseläkettä kannattaa hakea noin 6 kuukautta ennen sairauskorvauksen maksun päättymistä. Esimerkiksi vuonna 1958 syntyneen henkilön sairauskorvauksen maksu päättyy vuonna 2024. Sairauskorvausta maksetaan 66-vuotis syntymäpäivää edeltävän kuukauden loppuun.

Pensionsmyndigheten – Eläkeiät (ruotsiksi) 

Eläkkeiden maksupäivät

Ruotsin yleinen eläke maksetaan kerran kuussa. Jos henkilö saa muita maksuja kuten perhe-eläkettä, ne maksetaan samalla kertaa. Eläke, joka on 200 Ruotsin kruunua kuukaudessa tai sen alle, maksetaan pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa (kesä- ja joulukuussa).

Kuukauden 1.–15. päivänä syntyneet saavat eläkkeen kuukauden 18. päivänä ja kuukauden 16.–31. päivänä syntyneet saavat eläkkeen kuukauden 19. päivänä edellyttäen, että 18. ja 19. päivä ovat arkipäiviä. Jos eläkkeen maksupäivä osuu viikonlopulle, eläke maksetaan lähimpänä olevana pankin aukiolopäivänä.

Ruotsin eläkeotteet lähetetään jälleen tammi–helmikuussa

Ruotsin lakisääteistä eläketurvaa koskeva eläkeote on nimeltään orange kuvert eli oranssi kirjekuori. Eläkeote lähetetään kaikille vuonna 1938 ja sen jälkeen syntyneille henkilöille, jotka ovat oikeutettuja Ruotsin eläkkeeseen. Kirjeen saaminen edellyttää myös, että omat ajankohtaiset osoitetiedot ovat Ruotsin eläkelaitosten tiedossa.

Suomessa asuville henkilöille, jotka saavat jo eläkettä Ruotsista, eläkeote lähetetään tammikuussa. Eläkeotteessa kerrotaan, kuinka paljon eläkettä maksetaan kuukausittain sekä eläkkeen maksupäivät. Lisäksi eläkeotteessa on tietoa rahastoeläkkeestä, jos henkilöllä on siihen oikeus.

Suomessa asuville henkilöille, jotka eivät vielä saa eläkettä Ruotsista, eläkeote lähetetään helmikuussa. Eläkeote sisältää tiedon tähän mennessä kertyneestä eläkepääomasta sekä siitä, mistä eläkepääoma muodostuu. Lisäksi eläkeotteessa on tietoa rahastoeläkkeestä, jos henkilöllä on siihen oikeus.

Eläkeotteessa ei enää ole arviota tulevan eläkkeen määrästä. Eläkearvion voi pyytää Pensionsmyndighetenin asiakaspalvelusta tai katsoa Pensionsmyndighetenin Mina sidor -verkkopalvelusta. Toistaiseksi Mina sidor -verkkopalveluun pääsee kirjautumaan vain ruotsalaisilla pankki- tai e-asiointitunnuksilla.

Pensionsmyndigheten – Oranssi kirjekuori (ruotsiksi)

Yhteystiedot

Pensionsmyndigheten – Yhteystiedot (ruotsiksi)

Försäkringskassan – Yhteystiedot (ruotsiksi)

Lisää ajankohtaisia