Ajankohtaista Ruotsin eläkkeissä vuonna 2023

Eläkeikä nousee, lakisääteisiä eläkkeitä korotetaan, takuueläkettä ei makseta Ruotsin ulkopuolella asuville ja eläkeotteet lähtevät postiin taas vuoden alussa. Kokosimme ajankohtaiset asiat Ruotsin eläkkeistä henkilöille, jotka saavat tai tulevat saamaan eläkettä Ruotsista.

Ruotsin eläkeotteet lähetetään jälleen tammi–helmikuussa

Ruotsin lakisääteistä eläketurvaa koskeva eläkeote on nimeltään orange kuvert eli oranssi kirjekuori. Eläkeote lähetetään kaikille vuonna 1938 ja sen jälkeen syntyneille henkilöille, jotka ovat oikeutettuja Ruotsin eläkkeeseen. Kirjeen saaminen edellyttää myös, että omat ajankohtaiset osoitetiedot ovat Ruotsin eläkelaitosten tiedossa.

Suomessa asuville henkilöille, jotka saavat jo eläkettä Ruotsista, eläkeote lähetetään 10.–13.1.2023. Eläkeotteessa kerrotaan, kuinka paljon eläkettä maksetaan kuukausittain sekä eläkkeen maksupäivät. Lisäksi eläkeotteessa on tietoa rahastoeläkkeestä, jos sinulla on siihen oikeus.

Suomessa asuville henkilöille, jotka eivät vielä saa eläkettä Ruotsista, eläkeote lähetetään 16.2.2023 alkaen. Eläkeote sisältää tiedon tähän mennessä kertyneestä eläkepääomastasi sekä siitä, mistä eläkepääomasi muodostuu. Lisäksi eläkeotteessa on tietoa rahastoeläkkeestä, jos sinulla on siihen oikeus.

Eläkeotteessa ei enää ole arviota tulevan eläkkeen määrästä. Eläkearvion voi pyytää Pensionsmyndighetenin asiakaspalvelusta tai katsoa Pensionsmyndighetenin Mina sidor -verkkopalvelusta. Toistaiseksi Mina sidor -verkkopalveluun pääsee kirjautumaan vain ruotsalaisilla pankki- tai e-asiointitunnuksilla.

Pensionsmyndigheten – oranssi kirjekuori (ruotsiksi)

Ruotsin vanhuuseläkeikä nousee

Ruotsin vanhuuseläkeikä on ollut nousussa vuodesta 2020 alkaen. Vuonna 2023 ansioperusteisen vanhuuseläkkeen (inkomstpension) eli työeläkkeen alin eläkeikä nousee 62 vuodesta 63 vuoteen. Eläkeikä on määritelty siten, että vuosina 1961 ja 1962 syntyneiden alin eläkeikä on 63 vuotta ja vuosina 1963 ja 1964 syntyneiden 64 vuotta. Tämän jälkeen eläkeikä sidotaan Ruotsin keskimääräiseen eliniän odotteeseen.

Jos saa Ruotsista sairauskorvausta (sjukersättning) eli Suomen työkyvyttömyyseläkettä vastaavaa etuutta, maksetaan sitä siihen saakka, kunnes täyttää ikäluokkansa vanhuuseläkeiän. Vanhuuseläkeikä on vuonna 1957 ja sitä ennen syntyneillä 65, vuosina 1958 ja 1959 syntyneillä 66 ja vuonna 1960 tai myöhemmin syntyneillä 67. Ruotsin sairaskorvaus ei muutu automaattisesti vanhuuseläkkeeksi, vaan vanhuuseläkettä on aina erikseen haettava. Vanhuuseläkettä kannattaa hakea noin 6 kuukautta ennen sairauskorvauksen maksun päättymistä.

Muutoksia Ruotsin eläkkeiden määrissä vuonna 2023

Ruotsin lakisääteisiä maksussa olevia eläkkeitä korotetaan vuoden 2023 alusta. Korotuksen määrä riippuu siitä, mitä eläkettä maasta saa. Ruotsin ansainta- ja lisäeläkettä (inkomst- och tilläggspension) korotetaan 3 prosenttia.

Rahastoeläkkeen (premiepension) arvo vaihtelee valittujen rahastojen sekä rahastomarkkinatilanteen mukaan.

Asumiseen perustuvaa takuueläkettä (garantipension) ei makseta enää vuoden 2023 alusta alkaen Ruotsin ulkopuolella asuville.

Pensionsmyndighetenin tiedote: Ruotsin eläkkeiden määrät vuonna 2023 (ruotsiksi)

Eläkkeiden maksupäivät vuonna 2023

Ruotsin yleinen eläke maksetaan kerran kuussa. Jos henkilö saa muita maksuja kuten perhe-eläkettä, ne maksetaan samalla kertaa.

Kuukauden 1.–15. päivänä syntyneet saavat eläkkeen kuukauden 18. päivänä ja kuukauden 16.–31. päivänä syntyneet saavat eläkkeen kuukauden 19. päivänä edellyttäen, että 18. ja 19. päivä ovat arkipäiviä. Vuonna 2023 eläke maksetaan kuukaudesta riippuen kuukauden 17.–20. päivä.

Pensionsmyndigheten – eläkkeen maksupäivät 2023 (ruotsiksi)

Lisätietoja

 

Lisää ajankohtaisia