Undantag i fråga om utbetalningen av invalidpensioner och rehabiliteringsförmåner t.o.m. 31.8

Pensionsskyddscentralen (PSC) har gett pensionsanstalterna en tillämpningsanvisning med rekommendationer om hur invalidpension och rehabiliteringsförmåner ska utbetalas medan det råder undantagsförhållanden p.g.a. coronavirusepidemin.

Anvisningens giltighetstid har förlängts till slutet av augusti.

Anvisningen gäller utbetalningen av invalidpension när pensionstagaren får ett arbetsförordnande av myndigheterna. I den preciseras också grunderna för utbetalning av rehabiliteringsförmåner under coronavirusepidemin.

Läs mer om undantagen

Mera nyheter