Työuran alkutaipaleella

Vad borde unga som börjar arbeta veta om arbetspensionen?

Arbetspension, vad är det för något? Det lönar sig att ta reda på hur pensioner fungerar redan när du inleder ditt första arbete även om tanken på pensionering kan kännas väldigt avlägsen. De val du gör längs med livet inverkar också på det pensionsbelopp du får i framtiden.

Den lagstadgade arbetspensionen ger trygghet i ålderdomen, vid nedsatt arbetsförmåga och efter en familjeförsörjares död. Om din arbetspension blir liten kan den kompletteras av folkpension och garantipension.

Grundprincipen är att arbetspension tjänas in genom lönearbete eller företagande. Hur länge du arbetar, dina inkomster och intjäningsprocenten inverkar på din framtida pension. Ju större inkomster du har och ju längre du arbetar desto större blir din pension.

 

17 ÅR
Arbetstagare börjar tjäna in pension vid 17 års ålder – företagare vid 18 års ålder. Arbetsgivaren tecknar försäkringen för dig och betalar avgifterna till en arbetspensionsanstalt. Arbetspensions­försäkrings­avgiften anges i din lönespecifikation. Om du är företagare ska du själv teckna pensionsförsäkringen.
1,5 prosent
Alla tjänar in pension med 1,5 procent av de årliga inkomsterna dvs. av lönen. Hur länge anställningen pågår spelar ingen roll. Pension tjänas också in för sommar- och säsongarbete. Pension börjar tjänas in när lönen överstiger 68 euro i månaden. För svartjobb får man ingen pension.
PENSIONSÅLDER ENLIGT FÖDELSEÅRET
Pensionstagarnas antal växer och människornas livslängd ökar. Därför har också varje åldersklass en egen pensionsålder. Den lägsta pensionsåldern för dem som är födda år 1965 och senare har än så länge endast uppskattats. Den grundar sig på prognoser om livslängdens utveckling.
Ta reda på din pensionsålder!

Välj födelseår och -månad. Räknaren anger när du kan gå i pension.

Din lägsta pensionsålder  

Din lägsta pensionsålder

Din lägsta pensionsålder är den då du tidigast kan gå i ålderspension. Pensionsåldrarna är uppskattningar fr.o.m. dem som är födda år 1965.

-
Din pension kan börja tidigast
-
Tid som pensionär enligt den förväntade livslängden.  

Tid som pensionär enligt den förväntade livslängden.

Med den förväntade livslängden avses det genomsnittliga antalet år som en person i en viss ålder kommer att leva, om dödligheten hålls på samma nivå som under pensioneringsåret.

-
Din målsatta pensionsålder  

Din målsatta pensionsålder

I den målsatta pensionsåldern har uppskovsförhöjningen förhöjt din pension lika mycket som livslängdskoefficienten minskar den i den lägsta pensionsåldern.

-
Vid din målsatta pensionsålder börjar pensionen
-
Tid som pensionär enligt den förväntade livslängden.  

Tid som pensionär enligt den förväntade livslängden.

Med den förväntade livslängden avses det genomsnittliga antalet år som en person i en viss ålder kommer att leva, om dödligheten hålls på samma nivå som under pensioneringsåret.

-
Din åldersgräns för partiell ålderspension
-
Du kan ta ut partiell ålderspension tidigast
-

Fler teman