Työuran alkutaipaleella

Mitä työuraansa aloittavan nuoren pitäisi tietää työeläkkeestä?

Työeläke, mitä, häh? Eläkeasioihin kannattaa tutustua jo työuran alkutaipaleella, vaikka ajatus eläkepäivistä tuntuukin kaukaiselta. Elämän varrella tekemäsi valinnat vaikuttavat myös eläkkeesi määrään.

Lakisääteinen työeläke antaa turvaa vanhuuden, työkyvyn heikkenemisen tai perheenhuoltajan kuoleman varalle. Jos työeläkkeesi jää pieneksi, Kelan maksama kansaneläke ja takuueläke täydentävät.

Perusperiaate on, että työeläke ansaitaan omalla palkkatyöllä tai yrittämisellä. Eläkkeen määrään vaikuttavat työurasi pituus, työansiot ja karttumisprosentti. Mitä isommat ovat tulosi ja mitä pidempään työskentelet, sitä isommaksi myös tuleva eläkkeesi kasvaa.

 

17 VUOTTA
Eläkettä alkaa kertyä 17 vuoden iästä lähtien - yrittäjille 18-vuotiaasta. Työnantaja hoitaa eläkevakuutuksen puolestasi ja tilittää maksut työeläkelaitokselle. Työeläkemaksu näkyy eriteltynä palkkalaskelmassasi. Yrittäjänä huolehdit eläketurvastasi itse.
1,5 prosenttia
Eläkettä kertyy kaikenikäisille 1,5 prosenttia vuosittaisista ansioista eli palkasta. Työsuhteen pituudella ei ole merkitystä. Eläkettä saa myös kesä- ja kausitöistä. Jo reilun 68 euron kuukausipalkka kerryttää eläkettä. Pimeästä työstä ei eläkettä kerry.
Eläkeikä syntymävuoden mukaan
Eläkeläisten määrä kasvaa ja ihmisten elinikä pitenee. Jokaiselle ikäluokalle onkin oma eläkeikänsä. Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiden alin vanhuuseläkeikä on vielä arvio. Se perustuu ennusteisiin eliniän pitenemisestä.
Tarkista eläkeikäsi!

Valitse syntymävuosi ja -kuukausi. Laskuri kertoo sinulle, milloin voit jäädä eläkkeelle.

Alin eläkeikäsi  

Alin eläkeikäsi

Alin eläkeikäsi kertoo aikaisimman mahdollisen ajankohdan, jolloin voit jäädä vanhuuseläkkeelle. Eläkeiät ovat arvioita 1965 syntyneistä alkaen.

-
Eläkkeesi voi alkaa aikaisintaan
-
Elinajanodotteen mukainen eläkkeelläoloaika.  

Elinajanodotteen mukainen eläkkeelläoloaika.

Elinajanodote tarkoittaa keskimääräistä vuosien määrää, jonka tietyn ikäinen henkilö elää, jos kuolleisuus säilyy eläkkeellejäämisvuoden tasolla.

-
Tavoite-eläkeikäsi  

Tavoite-eläkeikäsi

Tavoite-eläkeiässä lykkäyskorotus on korottanut eläkettäsi yhtä paljon kuin elinaikakerroin leikkaa sitä alimmassa eläkeiässä.

-
Tavoite-eläkeiässä eläkkeesi alkaa
-
Elinajanodotteen mukainen eläkkeelläoloaika.  

Elinajanodotteen mukainen eläkkeelläoloaika.

Elinajanodote tarkoittaa keskimääräistä vuosien määrää, jonka tietyn ikäinen henkilö elää, jos kuolleisuus säilyy eläkkeellejäämisvuoden tasolla.

-
Osittaisen vanhuuseläkkeen alaikärajasi
-
Osittainen vanhuuseläkkeesi voi alkaa aikaisintaan
-

100 ajatusta työstä ja työeläkkeestä - Sebastian

100 ajatusta työstä ja työeläkkeestä - Karoliina

100 ajatusta työstä ja työeläkkeestä - Pentti

Miks pitäis kiinnostaa?

Oman eläkkeen määrään voi vaikuttaa ihan itse. Jotta tulevaisuudessa voi viettää todellista eläkelyfeä, kannattaa eläkepätäkästä kiinnostua NYT!

Lisää teemoja