Jos harkitset eläkkeelle jäämistä lähiaikoina, huomioi indeksien vaikutus omaan eläketurvaasi

Eläkkeelle jäämistä kannattaa suunnitella, ja ajoittaa se omaan elämäntilanteeseen sopivaksi. Eläkettä suunnittelevan on hyvä selvittää muun muassa mikä on alin eläkeikä, millaisen eläkekertymän on ehtinyt kerryttää, miten verotus vaikuttaa eläkkeen määrään sekä miten työeläke vaikuttaa mahdollisiin Kelan etuuksiin.

Jos suunnittelet eläkkeen hakemista vuoden 2023 lopussa tai vuoden 2024 aikana, ota huomioon myös eläkeindeksien vaikutus eläketurvaasi.

Eläketurvakeskus (ETK) arvioi, että indeksikehityksen vuoksi vuoden 2023 puolella työeläkkeelle siirtyvä henkilö voi saada hieman suuremman indeksikorotuksen kuin henkilö, joka jää eläkkeelle ensi vuonna. Vaikutus näkyy sekä osittaisessa vanhuuseläkkeessä että varsinaisessa vanhuuseläkkeessä.

Työeläkeindeksi voi joissain tilanteissa suosia eläkkeelle jäämistä tämän vuoden puolella

Työeläkkeisiin vaikuttaa kaksi indeksiä: työeläkeindeksi ja palkkakerroin. Työeläkeindeksin tarkoituksena on säilyttää maksussa olevien eläkkeiden ostovoima. Palkkakerroin puolestaan vaikuttaa alkaviin eläkkeisiin. Se korottaa eläkkeelle siirtyvän henkilön työuran aikaiset ansiot eläkkeen alkamisvuoden tasolle.

ETK:n tämänhetkinen arvio on, että työeläkeindeksi nousee tammikuussa hieman enemmän kuin palkkakerroin. Tässä indeksitilanteessa sinulle voi olla hieman edullisempaa siirtyä eläkkeelle ennen vuodenvaihdetta.

Indeksien merkitystä omalle eläketurvalle puntaroivien kannattaa huomioida myös työssä jatkamisen hyödyt. Työssä jatkaminen voi olla taloudellisesti kannattavaa. Jos lykkäät eläkkeen alkamista, lykkäys tuo eläkkeeseesi lykkäyskorotuksen. Jos samalla jatkat työelämässä, työskentelystä kertyy uutta eläkettä.

Indeksitilanne koskettaa pääasiassa 1950- ja 1960-luvun vaihteessa syntyneitä

Tuleva indeksitilanne koskettaa erityisesti niitä henkilöitä, jotka ovat suunnittelemassa vanhuuseläkkeelle siirtymistä vuoden 2023 tai 2024 aikana. Pääsääntöisesti kyse on henkilöistä, jotka ovat syntyneet elokuussa 1959 tai sitä aiemmin.

Indeksitilanne koskettaa myös henkilöitä, jotka ovat suunnittelemassa osittaisen vanhuuseläkkeen ottamista vuoden 2023 tai 2024 aikana. Pääsääntöisesti kyse on henkilöistä, jotka ovat syntyneet marraskuussa 1962 tai sitä aiemmin.

Tarkista omat eläkeasiat oman työeläkelaitoksen verkkopalvelusta

Indeksien vaikutus omaan eläketurvaan on hyvä tarkistaa syksyn aikana oman työeläkelaitoksen verkkopalvelusta.

Indeksien muutokset huomioidaan Työeläke.fi-verkkopalvelun eläkelaskureissa syyskuun aikana.

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisee vahvistetut vuoden 2024 eläkeindeksit lokakuun lopulla.

Jos saat jo työeläkettä, sinun ei tarvitse tehdä mitään

Eläkkeellä jo olevat henkilöt saavat työeläkeindeksin mukaisen korotuksen maksussa olevaan eläkkeeseensä. Korotusta ei tarvitse hakea erikseen.

Tee eläkehakemus ajoissa

Eläkehakemus on hyvä tehdä viimeistään kuukausi ennen eläkkeen alkamista. Jos olet työsuhteessa, huomioi, että työsuhteen tulee olla päättynyt ennen vanhuuseläkkeen alkamista. Yrittäjän ei tarvitse päättää yrittäjätoimintaansa.

Osittaisessa vanhuuseläkkeessä työsuhteen päättymistä ei edellytetä.

Lisää ajankohtaisia