yrkesbaserad arbetsoförmåga

Yrkesbaserad arbetsoförmåga innebär oförmåga att arbeta med uppgifter som ingår i personens eget yrke. Begreppet tillämpas på offentliga sektorn vid sidan av begreppet allmän arbetsoförmåga.

Yrkesbaserad arbetsoförmåga betraktas som ett lindrigare pensionsvillkor än allmän arbetsoförmåga, som är det villkor som gäller inom den privata sektorn.

Tillbaka till ordlistan