SjPL

Lag om sjömanspensioner. Lagen tillämpas på sjömän som utför sådant arbete som nämns i sjömanslagen ombord på ett finskt handelsfartyg i utrikestrafik. Lagen tillämpas också på anställda i arbetsavtalsförhållande på isbrytare.

Tillbaka till ordlistan