rehabiliteringspenning

Förmån som betalas till personer som förvärvsarbetar och som får yrkesinriktad rehabilitering i syfte att förebygga arbetsoförmåga.

Rehabiliteringspenningen som betalas av arbetspensionsanstalten motsvarar invalidpensionens belopp, höjd med 33 procent.

Tillbaka till ordlistan