pensionsbeslut

Ett skriftligt beslut som ska ges på en pensionsansökan. Av beslutet framgår de faktorer som inverkat på pensionsbeloppet. Om pensionsansökan har avslagits, ska beslutet motiveras. Med pensionsbeslutet följer anvisningar för sökande av ändring i beslutet.

Tillbaka till ordlistan