omställningspension

Pension som betalas till den efterlevande maken. Enligt arbetspensionslagarna betalas omställningspension till den efterlevande maken i sex månader om den efterlevande maken

  • inte har  fyllt 65 år
  • inte har barn under 18 år
  • inte själv är pensionerad.

Efter tiden med omställningspension beräknas efterlevandepensionen så att den efterlevande makens egna inkomster beaktas. Det kan innebära att pensionen minskar.

Tillbaka till ordlistan