olycksfallspension

Pension som betalas till en person som är arbetsoförmögen på grund av ett arbetsolycksfall eller en yrkessjukdom. Olycksfallspensionen är en s.k. primär pension, vilket innebär att den inte minskar på grund av eventuella andra pensioner.

Tillbaka till ordlistan