primär pension

Med primär pension avses pension enligt lagen om olycksfall i arbete och om yrkessjukdomar, trafikförsäkringslagen, lagen om olycksfall i militärtjänst eller lagen om skada ådragen i militärtjänst. Dessa pensioner betalas i första hand, även om pensionstagaren har rätt till arbetspension (grundpension).

Tillbaka till ordlistan