OffPL

Pensionslagen för den offentliga sektorn, som trädde i kraft i början av år 2017. I den sammanslogs bestämmelserna i lagen om kommunala pensioner (KomPL), lagen om statens pensioner (StaPL) och pensionslagen för den evangelisk-lutherska kyrkan. ​

Tillbaka till ordlistan