nationell pension

Pension enligt de finska arbetspensionslagarna. Nationell pension beräknas, om en person förutom arbete i Finland har haft förvärvsarbete i något annat EU-eller EES-land.

Förutom nationell pension, beräknas pensionen för den som har arbetat i ett EU- eller EES-land också enligt gemenskapens pensionsbestämmelser.

Tillbaka till ordlistan