lönekoefficient

En koefficient med vilken arbetsinkomsterna, de intjänade pensionerna och de belopp som nämns i lagen justeras till nivån för det år då pensionen börjar. Lönekoefficienten påverkas till 80 procent av förändringen i lönenivån och till 20 procent av förändringen i prisnivån.

Tillbaka till ordlistan