kontaktinstitution

Med kontaktinstitution avses den inrättning som ansvarar för behandlingen av EU-pensionsansökningar och deltar i informationsutbytet om ansökningarna mellan olika EU-länder. I Finland fungerar Pensionsskyddscentralen som kontaktinstitution.

Tillbaka till ordlistan