intjäningsprocent

En procentsats som uttrycker hur mycket pensionen tillväxer. Från och med år 2017 tjänar man in pension med 1,5 procent av arbetsinkomsten per år, dvs. 1,5 cent i pension för varje euro i arbetsinkomst.

Under en övergångsperiod t.o.m. 31.12.2025 tjänar de som är i åldern 53-62 år in pension med 1,7 procent av arbetsinkomsten per år.

Tillbaka till ordlistan