höjd pensionsförsäkringsavgift

Efter pensionsreformen betalar arbetstagare och företagare i åldern 53-62 år en högre arbetspensionsavgift under en övergångsperiod (1.1.2017-31.12.2025).

Avgiften är 1,5 procenenheter högre än avgiften för dem som är yngre än 53 eller äldre än 62. I gengäld har 53-62-åringar en höjd pensionstillväxt.

Tillbaka till ordlistan