fortsättningspension för efterlevande make

Pension som FPA betalar till efterlevande make eller maka som uppfyller villkoren för allmän familjepension efter en sex månaders period med begynnelsepension.

Tillbaka till ordlistan