förtidspension

Pensioner som börjar före den ålder då ålderspensionen kan börja kallas ibland förtidspensioner. Sådana är invalidpension, partiell ålderspension och arbetslivspension.

Utländska ålderspensioner kan ibland under vissa förutsättningar också betalas som förtidspension, beroende på land. En förtidspension från utlandet kan ha en minskande effekt på pensionstillväxten i Finland, om man arbetar som anställd eller företagare i Finland medan man får utländsk förtidspension.

Tillbaka till ordlistan