förmånsbestämt pensionssystem

Ett pensionssystem är förmånsbestämt, om nivån på förmånen har bestämts i förväg eller bestäms utgående från inkomstnivån och yrkesbanans längd. De avgifter som behövs för att bekosta förmånerna ändras enligt behov. Arbetspensionssystemet i Finland är förmånsbestämt.

Se också avgiftsbestämt pensionssystem.

Tillbaka till ordlistan