EU-förordning

Inom Europeiska unionen regleras den sociala tryggheten för personer som rör sig mellan medlemsstaterna i EU-förordningen om social trygghet 883/2004, som trädde i kraft 1.5.2010. Förordningen om social trygghet och tillämpningsförordningen 987/2009 bildar en rättslig helhet som gäller samordningen av sociala trygghetssystem i olika länder.

De garanterar bl.a. att lagstadgade pensioner som omfattas av förordningen betalas från ett EU/EES-land till ett annat. Pensionsskyddscentralen förmedlar pensionsansökningar som omfattas av förordningen till utlandet.

EU har dessutom ett avtal med Schweiz om att EU-bestämmelserna om social trygghet tillämpas också på Schweiz.
För Storbritanniens del tilllämpas utträdesavtalet och handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien.

Tillbaka till ordlistan