avtalsarbetsgivare

Arbetsgivare som ordnar sina anställdas pensionsskydd i ett arbetspensionsförsäkringsbolag och som fortlöpande har anställda eller vars sammanlagda utbetalda löner under sex månader överstiger ett visst eurobelopp. Avtalsarbetsgivare ska göra en försäkringsansökan hos en arbetspensionsanstalt, som arbetsgivaren själv får välja.

 

Tillbaka till ordlistan