återstående tid

Återstående tid är ett begrepp som oftast används i samband med invalidpension. Då avses i praktiken tiden från början av det år då en person blev arbetsoförmögen till den tidpunkt då personen uppnår den lägsta pensionsåldern för sin åldersklass. Pensionsanstalten beräknar hur mycket pension den försäkrade antagligen skulle ha tjänat in under den återstående tiden och lägger det kalkylmässiga beloppet till den redan intjänade pensionen.

Tillbaka till ordlistan