arbetstagares arbetspensionsförsäkringsavgift

Arbetstagarens andel av arbetspensionsförsäkringsavgiften. Arbetsgivaren tar ut avgiften från arbetstagarens lön.

Tillbaka till ordlistan